Увођење платних услуга у правни систем Србије

Аутор чланка
У тексту који следи представићемо нацрт новог Закона о платним услугама и назначити основне теоријске појмове на које се сâм закон односи, уз посебан осврт на будуће практичне последице његове примене Ликвидност платног система једне државе једна је од основних претпоставки њене макроекономске стабилности. Стога и уређење платног система мора бити пажљиво обављено не би ли се његова стабилност могла редовно пратити и како би на време биле уклоњене евентуалне препреке које спречавају његово правилно функционисање. Како би брзину економских активности на исправан начин ускладио с потребама контроле платног система, а с друге стране и са униформним правилима која већ постоје у Европској унији, српски законописац је одлучио да изради Нацрт закона о платним услугама. Иако су у последњих неколико година у Републици Србији учињене измене Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 111/2009 – др. закон и 31/2011) и Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС”, бр. 62/2006 и 31/2011), тим изменама није проширен круг лица које могу пружати платне услуге. И након ових измена, банке су остале носиоци финансијског сектора, при чему су финансијске услуге и даље остале недостижни циљ за шири круг правних лица. Нацрт Закона о платним услугама, као и нацрти закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању и Закона о заштити корисника финансијских услуга („Сл. гласник РС”, б. 36/11), објављени су 25. маја 2014. на интернет страници Народне банке Србије. Својим изменама и допунама, друга два поменута закона се у једном свом делу усклађују са одредбама новог Закона о платним услугама. Нацрт Закона о платним услугама (у даљем тексту: ЗПУ) израђен је према Директиви о платним услугама Европске уније (Payment Services Directive 2007/64/EC) и Директиви о електронском новцу Европске уније (Electronic Money Directive 2009/110/EC), с којима је у потпуности усклађен. Прва


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2