Увођење шире заштите права корисника финансијских услуга

Аутор чланка
Иако се очекује да доведе до шире заштите корисника финансијских услуга, велико је питање колико ће примена Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга довести и до суштинског побољшања положаја корисника ових услуга у односу на њихове даваоце     Kрајем 2014. године Народна скупштина Републике Србије, на предлог Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС), по хитном поступку донела је сет закона из области финансијских услуга, као и сет измена и допуна већ постојећих закона из исте области. Један од њих је и Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга којим су извршене измене и допуне већ постојећег Закона о заштити корисника финансијских услуга („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/11 и 139/14, у даљем тексту: Закон). Иако је сâм Закон ступио на снагу крајем децембра 2014. године почетак његове примене одложен је за март 2015. године. Толико је времена, према процени законодавца, потребно како пружаоцима финансијских услуга тако и корисницима тих услуга да би се припремили за његову примену. Овако кратак рок почетка примене Закона значајан је за банке и лизинг друштва која у року од три месеца морају не само да измене своје опште услове пословања и ускладе стандардне нацрте уговора о пружању финансијских услуга са одредбама новог Закона, већ и да измене своје софтверске системе како би на ефикасан начин могли да приступе закључивању нових уговора и изменама постојећих. Осим тога, потребно је у кратком року обучити службенике ових друштава за коришћење нових програма и нових процедура што представља велики изазов у тако кратком периоду. Поједине одредбе Закона неће се примењивати од краја марта 2015. године, а то се првенствено односи на одредбе које ће се примењивати од октобра 2015. године и које се односе на сходне измене у вези с доношењем новог Закона о платним услугама („Сл. гласник РСˮ,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In