Валутна клаузула и променљива каматна стопа у уговору о кредиту кроз судску праксу

Аутор чланка
У тексту који следи бавимо се бројним случајевима из судске праксе у споровима везаним за уговарање валутне клаузуле и променљиве каматне стопе у уговорима о кредиту. Напомена Редакције: Овај текст је написан коауторски са Јованом Ристићем. Пре нeго што изложимо развој судске праксе у вези са кредитима са валутном клаузулом – у првом реду кредита индексираних у швајцарским францима – осврнућемо се на све оне разлоге због којих су корисници тих кредита тужили банке, тј. шта су све тражили од судова.  # Проглашење ништавом наметнуте клаузуле у којој банка себи установљава право да за време отплате, а без закључења посебног анекса, кориснику кредита једнострано повећава променљиву каматну стопу. Ово једнострано право увећања камате дозвољава се у складу са „променама пословне политике банке”, односно „актима пословне политике банке који регулишу висину и начин обрачуна каматне стопе” односно „oсновне каматне стопе која се формира на основу трошкова извора финансирања које сноси Банка и тржишних услова пословања”. На страну што су ови банкарски термини нејасни обичном човеку и што се на основу њих не може спознати механизам обрачуна и подизања камата, а самим тим ни прецизно одредити шта све утиче на формирање месечног ануитета и колики је остатак укупне кредитне обавезе, корисници су у тужбама истицали и вештачењем доказивали да се у променљивој каматној стопи заправо мења њен фиксни део – маржа коју узима банка (и која је у неким случајевима увећана више него дупло, нпр. са 2% на 4,75%) – чиме се мења уговорна обавеза корисника кредита и висина његових ануитета. Раст камате као битног елемента уговора обично није био лимитиран, односно није била уговорена горња граница пораста марже банке. У тужбама је истицано да овако недефинисана уговорна обавеза корисника кредита није одређена нити одредива, што је супротно члану 46. Закона о облигационим односима (ЗОО), и није у складу са темељним начелом


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In