Валутна клаузула и променљива каматна стопа у уговору о кредиту кроз судску праксу

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →