Вансудско – алтернативно решавање спорова

Аутор чланка
Осим потребе да се увођењем алтернативних начина решавања спорова у наш правни поредак судови растерете кроз ефикасније одлучивање о остваривању права странака и убрзавање правног промета, повод за рад на доношењу законских прописа у овој области jeстe и нeoпхoднoст дa сe пoстojeћa нoрмaтивнa рeшeњa усaглaсe сa мeђунaрoдним и eврoпским стaндaрдимa   Потреба за растерећењем судова, ефикаснијим одлучивањем о остваривању права странака и убрзавањем правног промета захтевала је да се у правни систем Републике Србије, поред судова и судских поступака, уведу нове институције и нови правни поступци у циљу бржег, лакшег и јефтинијег остваривања права и решавања правних сукоба у односу на остваривање права пред судовима. Иако је још Аристотел рекао да „ићи судији значи ићи правдиˮ, ова адреса на коју се иде по правду, у савременом свету, више није резервисана искључиво за судије и судски поступак, иако и данас судови треба и морају да чине главну адресу на коју је потребно закуцати за задовољење правде. Наиме, због своје слабо изражене флексибилности и спорости, судски поступци су у савременим правним системима морали да уступе место неким другим начинима за решавање правних спорова, у којима се до задовољења правде долази на јефтинији, бржи, разумљивији и флексибилнији начин, него што је то случај са строгим и формалним судским поступцима. Ови нови поступци, означени су као алтернативни или вансудски поступци за решавање правних спорова и уведени су у великом броју цивилизованих правних система, па тако и у правни систем Републике Србије.   Увођење алтернативних, односно вансудских начина решавања правних спорова у Републици Србији иницирано је, пре свега, потребом за растерећењем судова од тзв. багателних спорова, као и од спорова у којима постоји могућност лаког постизања договора између странака, потребама за бржим протoком робе, новца и услуга на домаћем тржишту, потребом за повезивањем с другим тржиштима, затим потребом за ефикаснијим остварењем права на суђење у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In