Видео-надзор у светлу Закона о заштити података о личности

Аутор чланка
У пракси је чест случај да се врши незаконита, несразмерна и прекомерна употреба видео-надзора на јавном простору, као и несразмерна употреба видео-надзора запослених лица. Ради правилне примене Закона у овом тексту акценат стављамо на правни основ за обраду података о личности путем видео-надзора, као и на права лица чији се подаци обрађују путем видео-надзора и рок чувања података о личности који се обрађују путем видео-надзора. View Fullscreen Видео-надзор у светлу Закона о заштити података о личности У пракси је чест случај да се врши незаконита, несразмерна и прекомерна употреба видео-надзора на јавном простору, као и несразмерна употреба видео-надзора запослених лица. Ради правилне примене Закона у овом тексту акценат стављамо на правни основ за обраду података о личности путем видео-надзора, као и на права лица чији се подаци обрађују путем видео-надзора и рок чувања података о личности који се обрађују путем видео-надзора. 15 УНАКР СНИ ПОГ ЛЕ Д LEGE AR TIS ● М А Р Т 2020. Н адвокат тизује обрада података путем видео-надзора, Петар Мијатовић, ародна скупштина Републике Србије усвојила је нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”,бр. 95/18 – даље: Закон), који је ступио на снагу 21. новембра 2018, а започео са применом 21. августа 2019. године. Текст Закона у највећој мери је усаглашен са Општом уредбом о заштити података о личности Европске Уније (даље: Општа уредба), као и са тзв. Полицијском директивом, која уређује обраду података о личности од стране надлежних органа у вези са кривичним поступцима и претњама националној безбедности. Обрада података путем видео-надзора због своје природе може да има велики утицај на приватност лица. Небројено пута у пракси се показало да организације врше незакониту и несразмерну употребу видео-надзора, почевши од прекомерне употребе видео-надзора на јавном простору до несразмерне употребе видео-надзора запослених лица. Такође, развој модерних технологија и софтверских алата довео је до тога


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти