Вођење основне документације о ресурсима у здравственим установама, приватној пракси и другим правним лицима која обављају послове здравствене делатности

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →