Вредност предмета спора

Аутор чланка
Наведена тема биће размотрена и кроз интерпретацију законског текста и теорију процесног прва, и кроз преглед судске праксе у случајевима у којима постоје недоумице у погледу утврђивања вредности предмета спора.   Под вредношћу предмета спора у теорији се подразумева вредност субјективног права за које тужилац тражи заштиту у парничном поступку (Б. Познић, Грађанско процесно право, Савремена администрација, Београд 1991). Правилно постављање и одређивање вредности предмета спора од суштинске је важности за започињање, ток и законито окончање парничног поступка, због тога што од вредности предмета спора зависи по којим правилима ће се поступак водити – да ли по правилима општег парничног поступка или по правилима која важе за спорове мале вредности (који је рок за изјављивање жалбе – да ли 8 или 15 дана), затим да ли је у предмету дозвољено изјавити ревизију, те који је суд опште надлежности стварно надлежан за поступање. Такође, од вредности предмета спора зависи да ли је дозвољено издавање платног налога са или без веродостојне исправе, те колику ће таксу странке морати да плате. Законом о судским таксама прописано је да се, ако тим законом није другачије одређено, одредбе прописа о парничном поступку на основу којих се утврђује вредност спора ради одређивања стварне надлежности и састава суда, примењују и приликом одређивања вредности спора ради наплате таксе, а вредност предмета спора ради наплате таксе утврђује се према вредности коју предмет спора има у време подношења тужбе, јер се према вредности предмета спора одређује висина судске таксе која се плаћа за поједине радње у поступку (тужба, одговор на тужбу, противтужба, одлука суда, правни лекови). Зависно од вредности предмета спора примењују се и различите тарифе које чине награду адвоката. Због свега наведеног ово је значајна тема која заслужује разматрање и кроз интерпретацију законског текста и теорију процесног права, и кроз преглед судске праксе у случајевима у којима постоје недоумице


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In