Временски оквир као начин додатног унапређења ефикасности парничног поступка

Аутор чланка
Приликом оцене да ли је поступак спроведен у складу са одређеним временским оквиром и да ли је поштовано право странака на суђење у разумном року не би требало заузимати строго формалан и ригидан став, већ треба водити рачуна и сагледати све објективне и субјективне околности у односу на сваког учесника поступка појединачно, па тек онда донети закључак да ли је суд поштовао право странака на суђење у разумном року

 

Највећа новина важећег Закона о парничном поступку (ЗПП) јесте разрада начела ефикасности поступка прокламованог одредбом члана 10. ЗПП-а кроз измену и допуну низа одредаба постојећих у Закону из 2004. године и увођење новог института – института временског оквира (или договора суда и странака о плану суђења).

 

Циљ одређивања временског оквира за спровођење поступка је јасан. Одређивање временског оквира је озбиљан покушај да се поступак убрза и учини ефикаснијим, да се омогући временска и садржинска концентрација поступка, смањи, ако не и у потпуности онемогући злоупотреба процесних права од странака и развлачење поступка од суда дугим размацима између рочишта или дугим судским роковима. Једном речју, циљ је остварење права странака на суђење у разумном року.

Прописивањем обавезе суда да у свакој парници планира рад у погледу начина решавања спора и његовог трајања, да заједно са странкама, односно након изношења предлога странака одреди временски оквир, као и да временски оквир поштује, законодавац је сматрао да ће се принцип суђења у разумном року потпуније и лакше остварити и тиме поштовати право странака на правично суђење гарантовано Уставом и Европском конвенцијом о људским правима и слободама. Тиме би се смањио број подношења захтева за заштиту права на суђење у разумном року редовним и специјалним судовима, број уставних жалби Уставном суду и представки Европском суду за људска права, што би (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме