Временски оквир као начин додатног унапређења ефикасности парничног поступка

Аутор чланка
Приликом оцене да ли је поступак спроведен у складу са одређеним временским оквиром и да ли је поштовано право странака на суђење у разумном року не би требало заузимати строго формалан и ригидан став, већ треба водити рачуна и сагледати све објективне и субјективне околности у односу на сваког учесника поступка појединачно, па тек онда донети закључак да ли је суд поштовао право странака на суђење у разумном року   Највећа новина важећег Закона о парничном поступку (ЗПП) јесте разрада начела ефикасности поступка прокламованог одредбом члана 10. ЗПП-а кроз измену и допуну низа одредаба постојећих у Закону из 2004. године и увођење новог института – института временског оквира (или договора суда и странака о плану суђења).   Циљ одређивања временског оквира за спровођење поступка је јасан. Одређивање временског оквира је озбиљан покушај да се поступак убрза и учини ефикаснијим, да се омогући временска и садржинска концентрација поступка, смањи, ако не и у потпуности онемогући злоупотреба процесних права од странака и развлачење поступка од суда дугим размацима између рочишта или дугим судским роковима. Једном речју, циљ је остварење права странака на суђење у разумном року. Прописивањем обавезе суда да у свакој парници планира рад у погледу начина решавања спора и његовог трајања, да заједно са странкама, односно након изношења предлога странака одреди временски оквир, као и да временски оквир поштује, законодавац је сматрао да ће се принцип суђења у разумном року потпуније и лакше остварити и тиме поштовати право странака на правично суђење гарантовано Уставом и Европском конвенцијом о људским правима и слободама. Тиме би се смањио број подношења захтева за заштиту права на суђење у разумном року редовним и специјалним судовима, број уставних жалби Уставном суду и представки Европском суду за људска права, што би имало за последицу и смањење износа који држава исплаћује грађанима због повреде права на суђење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In