Закон о извршењу и обезбеђењу – недоумице у пракси

Аутор чланка
У овом тексту износимо правна питања која су се у протеклих неколико месеци примене Закона о извршењу и обезбеђењу наметнула као најчешћа или најзначајнија у његовој примени.   Дана 1. 7. 2016. године ступио је на снагу Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, бр. 106/2015) и одмах по ступању на снагу изазвао бројне опречне реакције, које су се кретале од оних које га сврставају у реформске законе, па до оних које овај законски текст сматрају преопширним, непримењивим и неефикасним. У сваком случају, овај закон је донео бројне новине у организационом смислу, затим бројне процесне новине, као и више нових правних института на које се није лако привићи. У овом тексту износимо нека правна питања која су се у протеклих неколико месеци примене закона наметнула као најчешћа или најзначајнија у његовој примени. Треба истаћи да постоји још низ питања у вези са применом овог закона која су спорна, али на која пракса још увек није стигла да да одговор, па ће она бити тема обраде неког сличног текста у будућности.   Коме се подноси предлог за извршење и ко је надлежан за одређивање и спровођење извршења? Као што је био случај и код претходно важећег закона, и по новом ЗИО-у се извршни поступак покреће тако што извршни поверилац подноси предлог за извршење на основу веродостојне или на основу извршне исправе коју има против извршног дужника. Предлог за извршење се и даље подноси месно надлежном суду, с тим што је сада потребно да извршни поверилац у предлогу за извршење назначи и месно надлежног јавног извршитеља, за којег жели да спроводи извршење, и то тако што назначава јавног извршитеља по имену и презимену и адреси седишта. Наиме, садашњи закон прописује да је, по правилу, за одређивање извршења надлежан суд, док је за спровођење извршења надлежан јавни извршитељ. Изузетак од наведеног законског


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In