Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

Аутор чланка
Иако је Министарство финансија и привреде донело одговарајуће Упутство о примени овог Закона, у пракси ипак постоје одређене недоумице у вези с његовим спровођењем   Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РСˮ, бр. 93/2012) донет је 28. септембра 2012. године. Ступио је на снагу 29. септембра 2012. године, а примењује се почев од обрачуна и исплате зараде за октобар 2012. године. Министарство финансија и привреде донело је одговарајуће Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, али су, и поред тога, у примени овог закона остала неразјашњена многа питања.   На кога се Закон односи Законом је утврђена максимална зарада у јавним агенцијама, организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, организацијама обавезног социјалног осигурања, јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, правним лицима над којима Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и у другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% прихода (члан 1. ст. 1. Закона). Да би се прецизирало на кога се Закон односи морамо имати у виду дефиницију корисника јавних средстава из Закона о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 54/2003, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012). Наиме, корисници јавних средстава јесу директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа која је основала Република Србија, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In