Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Аутор чланка
У тексту који је пред вама дајемо детаљан преглед службеничког система који се од 1. децембра ове године уводи у администрацију аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, по угледу на органе државне управе Скупштина Републике Србије усвојила је 3. марта 2016. године Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ, бр. 21/16, у даљем тексту: ЗЗАПЈЛС). Новим Законом предвиђа се увођење службеничког система у администрацију аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе по угледу на органе државне управе, који на државном нивоу функционише од 2006. године. Законом о државним службеницима из 2005. године нису била обухваћена лица која нису државни службеници, али који евидентно чине државну администрацију (народни посланици, судије, чланови Владе, јавни тужиоци…), али ни запослени у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. У недостатку бољег решења, примењивала се комбинација режима радних односа у државним органима са општим режимом радних односа. Наведени начин функционисања показао се као неуспешан и неефикасан и стога се јавила потреба за новим системским решењем. ЗЗАПЈЛС је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. децембра 2016. године, осим чланова који се односе на стручно усавршавање, жалбену комисију и питања у вези са људским ресурсима, а који се примењују наредног дана од дана ступања на снагу. Од 1. октобра 2016. године примењују се одредбе члана 190. ст. 4. ЗЗАПЈЛС-а којима се установљава кадровска евиденција у циљу управљања кадровима. Важно је напоменути да су до 1. децембра 2016. године, кад ЗЗАПЈЛС почиње да се примењује, јединице локалне самоуправе биле дужне да изврше све организационе и техничке припреме за његову имплементацију. То, пре свега, подразумева усвајање нове Одлуке о организацији управе, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (усклађен са Уредбом о разврставању радних места) и Кадровског плана за 2017. годину. ЗЗАПЈЛС уређује права и дужности из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In