Заложно право – хипотека у судској пракси судова опште надлежности

Аутор чланка






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →