Застарелост кроз новију судску праксу

Аутор чланка
У тексту који следи аутори говоре о институту застарелости у најновијој пракси парничних судова. Савремени живот, убрзани правни промет, промет добара и услуга, као и разни историјски и економски догађаји, доводе до појава нових врста парница у којима се и овај стари институт грађанског права мора изнова промишљати и тумачити.   Институт застарелости је стари институт грађанског права који је актуелан и присутан готово колико и само грађанско право. Међутим, нови животни догађаји и актуелне спорне животне ситуације кроз разне гране грађанског права доводе до стално присутне потребе тумачења, образлагања начина примене и уједначавања судске праксе у погледу института застарелости. Посебно се издвајају питања о времену потребном за застарелост и о почетку рачунања рока застарелости. И раније су аутори писали о овом институту тако да ће се овај рад бавити првенствено обрадом најновије судске праксе по питању застарелости. Овај текст и примери дати у њему требало би да укажу на најважније дилеме које у примени прате овај институт и да на њих дају адекватне одговоре. О ЗАСТАРЕЛОСТИ Да подсетимо, институт застарелости претпоставља невршење неког субјективног права које извире из објективног права (закона), кроз одређено време прописано законом у коме је поверилац могао захтевати испуњење обавезе од дужника, па уколико то није учинио (држао се пасивно), изгубио је право да захтева испуњење обавезе принудним путем, али само у случају када дужник истакне приговор застарелости потраживања. Правна сврха постојања института застарелости, из члана 360. ЗОО-а, огледа се у законском настојању очувања правне сигурности кроз заштиту дужника од временски претерано дуге неактивности повериоца у остварењу свог права. Последица застарелости је претварање облигације у природну облигацију. Када наступи застарелост, поверилац не може путем тужбе натерати дужника да изврши своју обавезу ако је овај истакао приговор застарелости, али је и даље овлашћен да прими испуњење обавезе од стране дужника јер се утужива обавеза претвара у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In