Заштита од породичног насиља

Аутор чланка
Заштиту у случајевима породичног насиља наш законодавац предвидео је кроз породично и кривично право, као и кроз Закон о спречавању насиља у породици, при чему је за успешно сузбијање и спречавање насиља у породицама и породичним заједницама врло значајна и пракса домаћих судова и пракса Европског суда за људска права. View Fullscreen КРИВИЧНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 74 Заштита од породичног насиља Заштиту у случајевима породичног насиља наш законодавац предвидео је кроз породично и кривично право, као и кроз Закон о спречавању насиља у породици, при чему је за успешно сузбијање и спречавање насиља у породицама и породичним заједницама врло значајна и пракса домаћих судова и пракса Европског суда за људска права. УВОД Љуба Слијепчевић, руководилац Канцеларије Нови Сад, Правосудна академија Често је насиље у породици, с обзиром на то да се одвија у приватној сфери, тешко препознати и казнити у односу на остале јавнеформе насиља. Право сваког човека је живот без насиља. Насиље је присутно унутар породичних, животних и ширих друштвених заједница, у свим слојевима друштва и међу свим старосним, етничким и религијским групама. Испољава се као вербално, физичко, сексуално, економско, психолошко или емоционално насиље. Успешно сузбијање и спречавање насиља у породицама и породичним заједницама захтева активну улогу друштва у целини, а пре свега државних органа и институција који су законом одређени као субјекти заштите. Међу њима нарочити значај имају органи полиције и правосудни органи – судови и тужилаштво, прекршајни судови и центри за социјални рад. Важно је истаћи да насиље у породици представља пре свега кршење људских права. Органи власти су дужни да спрече насиље у породици, да пруже заштиту жртвама и да кривично гоне починиоце. Кривично дело насиље у породици први пут је одређено Кривичним закоником Србије 2002. године у члану 118а. Значајне промене уследиле су у Кривичном законику из 2006. године, којим су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти