Заштита података о личности за време трајања пандемије COVID-19

Аутор чланка
Мере одступања од људских и мањинских права које су уведене за време ванредног стања не односе се на право на заштиту података о личности, тако да, сходно томе, руковаоци и обрађивачи и у периоду ванредног стања имају обавезу да своје активности обављају у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима којима је уређена поменута материја, при чему нарочито треба истаћи да су подаци о здравственом стању посебни подаци о личности, па могу да се обрађују искључиво у складу са чланом 17. овог закона. View Fullscreen 79 УНАКРСНИ ПОГЛЕД LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Заштита података о личности за време трајања пандемије COVID-19 Мере одступања од људских и мањинских права које су уведене за време ванредног стања не односе се на право на заштиту података о личности, тако да, сходно томе, руковаоци и обрађивачи и у периоду ванредног стања имају обавезу да своје активности обављају у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима којима је уређена поменута материја, при чему нарочито треба истаћи да су подаци о здравственом стању посебни подаци о личности, па могу да се обрађују искључиво у складу са чланом 17. овог закона. У погледу заштите података о личности које обрађују руковаоци и обрађивачи огласио се и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (даље: Повереник), који је на својој интернет страници навео: „У периоду од увођења ванредног стања у Републици Србији Повереник за инфор- мације од јавног значаја и заштиту података о личности пажљиво прати стање у области заштите података о личности у нашој земљи, као и поступање органа и тела ЕУ и надле- жних надзорних органа појединих држава, са пуном свешћу о изазовима које пандемија коронавируса проузрокује у свим областима друштвеног живота, па и у области заштите података о личности. Мере које државе морају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти