Заштита права разлучних поверилаца према нацрту Закона о изменама и допунама Закона о стечају

Аутор чланка
С обзиром на обим и значај измена и допуна Закона о стечају које се односе на заштиту права разлучних поверилаца, предмет овог текста јесу само оне измене и допуне које се тичу овог сегмента стечајног оквира Штампарска слова још се нису честито ни осушила на тексту измењеног и допуњеног Закона о стечају из 2014. године („Сл. гласник РСˮ, бр. 83/14, који је ступио на снагу 23. августа 2014. године, а чије се неке одредбе примењују од 1. октобра 2014. године, а неке од 1. јануара 2015. године), а већ је у званичној процедури поступак доношења Закона о изменама и допунама Закона о стечају, по хитном поступку. У образложењу измена и допуна Закона о стечају посебно се истиче да се побољшања стечајног оквира из 2014. године нису одразила на претходно започете стечајне поступке. При томе се превиђа чињеница да је прелазним и завршним одредбама тог Закона предвиђено да ће се стечајни поступци, који су на дан почетка примене закона у току, наставити по прописима који су важили до дана почетка примене закона. Како су у складу са тим сви стечајни поступци настављени по прописима који су важили до дана почетка примене Закона, није се ни могао очекивати утицај ових измена на претходно започете стечајне поступке. У образложењу измена и допуна Закона о стечају нема ни речи о томе да подзаконска акта која се доносе на основу измена и допуна Закона о стечају из 2014. године која су морала да се донесу у року од 60 дана од дана ступања на снагу Закона, нису донета ни до данас. Само се напомиње да су паралелно са изменама и допунама Закона о стечају, предвиђене измене подзаконских аката, а посебно Правилника којим се утврђују национални стандарди за управљање стечајном масом, иако таква норма није садржана у нацрту. У току јавне дискусије, од представника радне групе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In