Заштита приватности на радном месту

Аутор чланка
Пођемо ли од чињенице да однос послодавца и запосленог није равноправан као у општем случају односа руковаоца података и лица на које се подаци односе, као и чињенице да послодавац има својеврстан монопол моћи над запосленим, више је него очигледно да се отвара једна врло изазовна област примене права за коју до сада у Србији није било превише интересовања Заштита података о личности спада у корпус људских права и слобода који су загарантовани Уставом и заштићени законом. У условима високе стопе незапослености и велике несигурности сталног запослења, питања остваривања права на приватност и заштиту података о личности на радном месту у Србији, уз неколико часних изузетака, не заузимају високу позицију на листи приоритета, како запослених и синдиката, тако ни стручне јавности. Ипак, пратећи трендове пораста значаја приватности и освешћености појединаца и струковних удружења, може се очекивати да ће и број инцидената и спорова који укључују повреде приватности бити у све већем порасту. Послодавац има оправдане и легитимне интересе да прикупља и обрађује податке о личности кандидата за запослење у сврху њиховог избора, с једне стране, и сопствених запослених, с друге, ради остваривања права и обавеза из рада и по основу рада, остваривања права и обавеза запосленог и послодавца утврђених законима и општим актима послодавца и у сврху одвијања других легитимних пословних активности послодавца. У појединим случајевима ова потреба подразумева и податке који се односе на чланове породице, верска уверења, чланство у синдикату, здравствено стање, начињене прекршаје или наводне прекршаје запосленог, судске поступке за стварне или наводне прекршаје запосленог и друге податке које закон категоризује као нарочито осетљиве податке о личности. Пракса послодавца неретко се огледа и у њиховој потреби да техничким средствима прикупљају и обрађују податке о запосленима не би ли се тако обезбедила безбедност и заштита на раду, заштита имовине и информација, репутација и други легитимни пословни интереси самог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3