Жеље детета у супротности са његовим најбољим интересом

Аутор чланка
У судској пракси до супротности између жеље детета и његовог најбољег интереса долази најчешће уколико се родитељи не споразумеју о заједничком вршењу родитељског права, па је спровођење одлуке суда за дете најтеже. View Fullscreen 49 ГРАЂАНСКО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Жеље детета у супротности са његовим најбољим интересом У судској пракси до супротности између жеље детета и његовог најбољег интереса долази најчешће уколико се родитељи не споразумеју о заједничком вршењу родитељског права, па је спровођење одлуке суда за дете најтеже. Породичним законом Републике Ср- бије („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005, 72/11 и др. закон и 6/2015) уређују се: брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвоје- ње, хранитељство, старатељство, издржава- ње, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици, поступци у вези са породичним односима и лично име. У спору за заштиту права детета Породичним законом прописано је да је суд увек ду- жан да се руководи најбољим интересом детета, као и да омогући детету које је спо- собно да непосредно изрази своје мишљење. Мишљење и жеље детета у наведеним спо- ровима могу бити у супротности са његовим најбољим интересом, па је овај текст посвећен управо таквим ситуацијама са аспекта дуго- годишње судске праксе, изузимајући овај пут спорове са елементима насиља у породици и разлозима за потпуно или делимично лишење родитељског права. Одредбама Породичног закона прописано је да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се њега тичу. Држава има обавезу да преду- зима све потребне мере за заштиту детета од занемаривања, од физичког, сексуалног и емоционалног злостављања и од сваке врсте експлоатације, као и да поштује, штити и уна- пређује права детета. Дете рођено ван брака има једнака права као дете рођено у браку, а Весна Мартиновић, судија Основог суда у Сомбору усвојено дете


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In