Злоупотребе боловања од стране запослених и борба против такве малпраксе

Аутор чланка
Закон о здравственом осигурању и Закон о раду остављају послодавцима разне могућности у борби против лажних боловања запослених,тако да,поред права да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, послодавцу на располагању стоје и друге могућности, о чему говори и овај текст.   Злоупотреба одсуства са рада због привремене спречености за рад (тзв. злоупотреба боловања) без сумње је једна од најболнијих тема за послодавце, како данас тако и у досадашњем периоду. То је и више него разумљиво када се сагледају све последице таквог поступања запослених. Послодавац пре свега губи на економском нивоу јер запослени лажира основ за одсуство са рада и за то време не ради на пословима које обавља по уговору о раду, односно не доприноси пословању свог послодавца. Он је зато принуђен да организује рад помоћу других запослених како би покрио обим посла и радне задатке које је потребно извршити. Даље, послодавац има финансијске губитке јер запосленом плаћа накнаду зараде због привремене спречености за рад до 30. дана тог одсуства, а боловање је лажирано. Наравно, уколико се утврди да је дошло до злоупотребе, запослени губи право на накнаду зараде. Уз то, послодавац мора посебно да се ангажује како би утврдио да је реч о злоупотреби боловања, при чему губи време и друге ресурсе у том смислу. Отежавајућа околност је што, условно речено, није једноставно утврдити злоупотребу боловања, мада су новеле Закона о раду из 2014. године учиниле значајан искорак у том погледу. Стога ће у овом тексту бити сагледано какве одредбе садрже прописи о одсуству запосленог због привремене спречености за рад и припадајућој накнади зараде, као и о злоупотребама ових права и средствима које сваки послодавац има на располагању у циљу откривања, санкционисања и сузбијања овакве малпраксе неких запослених. Потребно је сагледати одговарајуће одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In