Значај и практични аспекти института личног стечаја

Аутор чланка
Иако у Републици Србији већ постоје механизми помоћу којих се дужницима – предузетницима/физичким лицима може олакшати исплата дуга према повериоцима у случају западања у финансијске потешкоће, мишљења смо да би увођење института личног стечаја, свакако, допринело решавању ових проблема       Српска штампа, како стручна, тако и она друга, последњих месеци доносила је новинске написе како ће у законодавство Републике Србије, након више од 70 година, поново бити уведен институт личног банкрота. При том су се аутори поменутих текстова трудили да објасне практичан значај оваквог решења, истовремено наводећи различите неправне аргументе како у корист самог института тако и против њега. У тексту који следи изложићемо упоредноправни приказ института личног стечаја, као и решења која су раније постојала у нашем законодавству, а затим покушати и да одговоримо на неке од изнетих негативних аргумената који се јављају у вези са овим институтом. Република Србија је 6. фебруара 2015. године потписала Меморандум о економским и финансијским политикама (Memorandum of Economic and Financial Policies, у даљем тексту: Меморандум), којим се у делу Д, који говори о Политикама финансијског сектора, конкретно у ставу 22, обавезала да ће у оквиру стратегије за решавање проблематичних кредита (non-performing loans), поред осталих ствари (поново) увести институт личног стечаја у српско законодавство. Циљ оваквог решења је да се наплата дуга од стране грађана у вези с проблематичним кредитима учини ефикаснијом и у оквиру договореног временског периода. Конкретно, Меморандум предвиђа доношење закона о личном стечају којим би требало да се разради правни оквир и примена тог института. Било је планирано да стратегија за решавање проблематичних кредита (Стратегија), а која би требало да садржи и нешто конкретнија решења у вези са увођењем института личног стечаја, буде донета до краја јуна 2015. године у сарадњи Републике Србије са Међународном финансијском корпорацијом, Светском банком и Европском банком за обнову и развој. Одлуком Владе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In