Значај кластера у Србији

Аутор чланка
Већ неколико година сведоци смо почетка процеса кластеризације у Србији. Важност овог облика удруживања препознају подједнако и држава и привреда. Министарство надлежно за послове привреде даје подршку формирању кластера, а при Привредној комори Србије постоји Савет за кластере Кластер (енгл. cluster) – реч енглеског порекла која означава појмове као што су: свежањ, група, јато. Као међународни појам, термин кластер се користи у свим земљама света.   За почетак довољно је определити кластер као интересну заједницу привредних и других субјеката. Реч је о необавезном облику удруживања, умрежавању које за основу има заједнички интерес, а он се може огледати у следећем: – снижавању трошкова, било путем расподеле трошка на више субјеката, било путем избегавања неког трошка – на пример, око стицања неког знања које је неко већ стекао и вољан је да то искуство подели с другима; – модернизацији, размени идеја или могућности лакшег остваривања интереса; – стварању веза и контаката на нивоу кластера; – заједничкој набавци специјализованих или уобичајених услуга (маркетиншке, књиговодствене, консултантске, стручне и друге услуге), што смањује трошкове члановима појединачно; – нижим трошковима развоја нових производа и услуга, размени техничко-технолошких знања и информација, изласку на инострана тржишта, проширењу тржишта и прилика за нове пословне везе (наступ на тржишту у форми кластера омогућава повољније услове уговора, заузимања већег тржишта, повећану конкурентност); – могућности извођења већих инвестиционих и развојних пројеката у региону (било који развојни пројекти на нивоу региона лакше се изводе када већи број субјеката заједно учествује у извршењу); – приступу фондовима (кластери имају предност приликом финансирања из различитих фондова), повољнијим кредитима (кластери могу добити повољније кредите него мала и средња предузећа појединачно); – повећању броја радних места, већој разноликости процеса, производа и врсти рада.   Идеја удруживања није нова и сваки вид сарадње увек наилази на подршку и прихватање, било да се ради о уговорном удруживању (уговори о пословно-техничкој


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти