Актуелности везане за рад локалне самоуправе

Аутор чланка
У овом тексту говоримо о изменама и допунама Закона о буџетском систему које се односе на рад јединица локалне самоуправе, као и о активностима које предстоје органима локалне власти у наредном периоду

 

Jединице локалне самоуправе (општине и градови) у овом трентку сусрећу се са проблемима припреме за редовне локалне изборе који ће се одржати на пролеће, па се у том смислу у овом тексту посебно осврћемо на финансирање политичких активности према Закону о финансирању политичких активности и планирање средстава у буџетима општина.

 

Још једна од актуелности у раду локалне самоуправе у овом периоду јесте и примена најновијих измена и допуна Закона о буџетском систему у делу утврђивања висине текуће резерве у буџетима општина и градова, као и њено законито коришћење. Коначно, позабавићемо се и осталим новинама прописаним новим Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ЗАКОНУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТИМА ОПШТИНА

Законом о финансирању политичких активности („Сл. гласник РСˮ, бр. 43/11 и 123/14) уређују се извори и начин финансирања, евиденција и контрола финансирања политичких активности политичких странака, коалиција и група грађана (у даљем тексту: политички субјекти).

 

Политички субјекти финансирају се из:

– јавних и

– приватних извора.

 

Јавне изворе финансирања политичке активности чине новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Новчана средства из јавних извора су средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, која остварују политички субјекти са наменом финансирања политичке активности, односно средства из напред наведених извора политички субјекти користе за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме