Актуелности везане за рад локалне самоуправе

Аутор чланка
У овом тексту говоримо о изменама и допунама Закона о буџетском систему које се односе на рад јединица локалне самоуправе, као и о активностима које предстоје органима локалне власти у наредном периоду   Jединице локалне самоуправе (општине и градови) у овом трентку сусрећу се са проблемима припреме за редовне локалне изборе који ће се одржати на пролеће, па се у том смислу у овом тексту посебно осврћемо на финансирање политичких активности према Закону о финансирању политичких активности и планирање средстава у буџетима општина.   Још једна од актуелности у раду локалне самоуправе у овом периоду јесте и примена најновијих измена и допуна Закона о буџетском систему у делу утврђивања висине текуће резерве у буџетима општина и градова, као и њено законито коришћење. Коначно, позабавићемо се и осталим новинама прописаним новим Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему.   ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМА ЗАКОНУ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ И ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТИМА ОПШТИНА Законом о финансирању политичких активности („Сл. гласник РСˮ, бр. 43/11 и 123/14) уређују се извори и начин финансирања, евиденција и контрола финансирања политичких активности политичких странака, коалиција и група грађана (у даљем тексту: политички субјекти).   Политички субјекти финансирају се из: – јавних и – приватних извора.   Јавне изворе финансирања политичке активности чине новчана средства и услуге и добра које дају Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи. Приватне изворе финансирања политичке активности чине чланарина, прилог, наследство, легат, приход од имовине и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији. Новчана средства из јавних извора су средства буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, која остварују политички субјекти са наменом финансирања политичке активности, односно средства из напред наведених извора политички субјекти користе за финансирање трошкова редовног рада и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In