Буџетске класификације са освртом на препоруке СКГО за примену појединих класификација у Одлукама о буџету ЈЛС

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →