Електронске јавне набавке

Аутор чланка
Нови Закон о јавним набавкама, чија би примена требало да почне следеће, 2019. године, требало би да донесе значајно унапређење на пољу електронских јавних набавки.   Термин електронске набавке (e-procurement) у систему јавних набавки односи се на употребу електронских средстава у спровођењу поступака јавних набавки за куповину добара, радова или услуга, али у ширем смислу он обухвата и фазе које претходе и следе након поступка. У поређењу са класичним поступцима набавке који се код нас спроводе (без електронских сервиса, нарочито електронског подношења понуда), електронске набавке омогућавају већу транспарентност, повећану конкуренцију, смањење трошкова и лакшу комуникацију свих заинтересованих страна у поступку. ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКА ЈАВНА НАБАВКА? Електронска јавна набавка (у даљем тексту: е-набавка) представља скуп процедура које се користе као замена за процедуре засноване на папиру, односно коришћење ИТ процедуре, те електронске комуникације и обраду података у свим фазама јавне набавке. Е-набавке подразумевају увођење електронских процеса који подржавају различите фазе процеса набавке – објављивање јавне набавке (тендера), чињење конкурсне документације доступном и расположивом, подношење понуда, стручну оцену понуда, доделу уговора, поручивање добара/услуга/радова, фактурисање и плаћање. За разлику од осталих процеса, процеси који се односе на фактурисање и плаћање нису специфични за јавну набавку, али се решења која се развијају за шире тржиште могу примењивати и у е-набавкама. Фазе подношења и евалуације понуда, као и поручивања добара/радова/услуга, најизазовније су јер захтевају комплекснији сет протокола и стандарда за размену сложених докумената и интеракције између наручиоца и добављача. Многе државе су изградиле портале за објављивање огласа о јавним набавкама и обезбеђивање приступа конкурсној документацији. Напредак у коришћењу аутоматизованих система за подношење, обраду и евалуацију понуда, као и електронско наручивање, јесте нешто мање распрострањен, али све више узима маха, нарочито у земљама Европе (све државе ЕУ увеле су већину сервиса е-набавке, а све до једне – подношење понуда електронским путем), али и у другим развијеним


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In