Изузеци од примене Закона о јавним набавкама за све наручиоце

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →