Извештавање о извршењу расхода за плате у буџетима локалне власти у 2020. години

Аутор чланка
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години објављен je у „Службеном гласнику РС” бр. 13/2020 од 14. 2. 2020, а ступио је на снагу 15. 2. 2020. године. View Fullscreen ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 12 Извештавање о извршењу расхода за плате у буџетима локалне власти у 2020. години Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2020. години објављен je у „Службеном гласнику РС” бр. 13/2020 од 14. 2. 2020, а ступио је на снагу 15. 2. 2020. године. П Мр Жељко Албанезе рема члану 43. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину(„Сл. гласник РС” бр. 84/2019 – даље: Закон), локална власт у 2020. години може да планира укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од: 1) нивоа плата исплаћених за септембар 2019. године и 2) увећања плата за 2020. годину утврђеног чланом 27е Закона о буџетском систему (објављеном у ,,Службеном гласнику РС” бр. 72/2019), које износи: ■ за установе културе – 10%; ■ за предшколске установе – 9%; ■ за установе социјалне заштите (осим здравствених радника) – 9%; ■ за остале кориснике средстава буџета локалне власти – 8%. Укупну масу средстава планирану за плате у 2020. години треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.), односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запосле- них финансирају из буџета локалне власти


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти