Извршење и измене уговора у складу са новим Законом о јавним набавкама

Аутор чланка
Настављен је коментар одредби новог Закона о јавним набавкама, с тим што је у овом броју акценат стављен на правила за извршење и измену уговора о јавној набавци, при чему је детаљно анализирано шест основа за измену уговора о јавној набавци, као и основе за раскид наведеног уговора. View Fullscreen 49 ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ LEGE ARTIS ● МАЈ 2020. Извршење и измене уговора у складу са новим Законом о јавним набавкама Настављен је коментар одредби новог Закона о јавним набавкама, с тим што је у овом броју акценат стављен на правила за извршење и измену уговора о јавној набавци, при чему је детаљно анализирано шест основа за измену уговора о јавној набавци, као и основе за раскид наведеног уговора. Милош Јовић, експерт за јавне набавке ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА Уговор о јавној набавци извршава се у складу са условима који су одређени у документацији о набавци, као и у складу са изабраном понудом. Директиве ЕУ и упоредна законодавства обавезују наручиоца да у документацији о набавци одреде услове за извршење уговора. У претходном закону, а треба очекивати и наставак исте праксе у новом закону, сви потенцијални понуђачи већ у конкурсној документацији имају прилике да се упознају са садржајем будућег уговора о јавној набавци путем модела уговора. На тај начин јача се правна сигурност свих актера у јавним набавкама, јер понуђачи не само да немају неизвесност по питању свих будућих права и обавеза већ могу и да утичу на измену уговорних одредаба са којима нису сагласни путем захтева за измену конкурсне документације. Дакле, ово се односи не само на услове за извршење уговора у ужем смислу те речи, као што су рокови извршења обавеза, гарантни рокови, обавезе приликом транспорта и испоруке, уговорно и постуговорно одржавање и сл., већ и на све остале уговорне одредбе (примопредаја робе, услуга или радова/објеката, услови


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти