Извршење уговора о јавној набавци – отворени простор за корупцију

Аутор чланка
У фази извршења додељеног уговора о јавној набавци у пракси долази до одређених злоупотреба, тако да су индикатори који могу да укажу на корупцију у наведеној фази спровођења јавних набавки тема овог текста. I Коруптивни ризици приликом извршења уговора Ефикасно и ефективно извршење уговора о јавној набавци представља стални изазов како за законодавце тако и за све оне који спроводе и надзиру извршење Законa o јавним набавкама. Почев од 2002. године, када је по први пут регулисана област јавних набавки у Републици Србији, Закон је небројено пута мењан и усавршаван, како због усаглашавања домаћих прописа са директивама и другим актима Европске уније тако и због проблема уочених у пракси приликом спровођења његових одредаба, али на овом пољу нису остварени значајнији резултати. Правилно извршење уговора о јавној набавци доприноси томе да начела и циљеви поступка јавнe набавкe буду испуњени, као и да буде очуван и заштићен правни поредак кад се на његовом крају, уз поштовање законских норми током спровођења поступка, налази адекватна и испоручена роба или извршена услуга. Правилно извршење уговора обезбеђује најефикасније коришћење јавних средстава, води побољшању економског окружења, враћању поверења учесника на тржишту у институције и повећању конкуренције. У поступку спровођења јавне набавке свака фаза носи сопствене ризике од корупције. Док планирање, објављивање, евалуација, селекција и фаза доделе јавне набавке трају краће времена, брзе су и хитне, фаза извршења односно имплементације додељеног уговора о јавној набавци обично траје дуже, некада и више година, посебно када се ради о уговорима о извршењу услуга као што су пројектовање, одржавање, изградња и техничка подршка, као и о уговорима о куповини робе или инвестиционе опреме, због чега носе велики ризик да се нешто погрешно или непредвиђено догоди. С друге стране, док се правила поступка за спровођење јавне набавке у регулаторном смислу стално усавршавају и остављаjу све мање простора за могућу корупцију, чини се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти