Јавне набавке у области одбране и безбедности и специфичности поступака набавки у Министарству одбране и Војсци Србије

Аутор чланка
Систем јавних набавки какав постоји у Министарству одбране и Војсци Србије иде у корак са најновијим европским решењима из те области, прихватајући и себи прилагођавајући оно најбоље из тих решења. У овом тексту анализирамо све специфичности и проблеме система јавних набавки у поменутој области   У процесу усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске уније, дошло је до измене прописа који регулишу набавке добара, услуга и радова за потребе Министарства одбране и Војске Србије. Законом о јавним набавкама из 2012. године („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) први пут је, на јединствен начин, регулисана област јавних набавки у области одбране и безбедности. Тако је, по први пут, свеобухватније уређен систем набавки за цео сектор одбране и безбедности и то са циљем вишег степена транспарентности, надзора над јавним средствима, остваривања буџетске дисциплине и обезбеђивања веће конкуренције. До тада је Законом (из 2008. године) био прописан само изузетак од примене Закона за оне набавке које су, посебним прописом, биле одређене као поверљиве.  Директива ЕУ Значај саме области одбране и безбедности, домена који обухвата вредности које треба заштитити, различитих проблема у пракси и у реализацији поступака, циљева и задатака које је потребно испунити, довео је до тога да је законодавац прописао обавезу за Владу Републике Србије да набавке у области одбране и безбедности, као посебну групу набавки, уреди посебним подзаконским актом. То није био нимало лак задатак, с обзиром на чињеницу да је све специфичности ове врсте набавки требало усагласити са Директивом 2009/81/ЕЗ „Европског парламента и савета од 13. јула 2009. године” о усклађивању поступака за доделу одређених уговора о јавним набавкама за радове, добра и услуге које закључују јавни наручиоци или наручиоци у области одбране и безбедности и са изменама и допунама Директива 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ. Уз поштовање сви ових услова, Влада Републике Србије је на основу члана


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти