Како се постаје службеник за јавне набавке?

Аутор чланка
Да би лице постало службеник за јавне набавке потребно је да положи одговарајући стручни испит. Након дужих одлагања, коначно је крајем јула донет правилник који регулише ову материју и који би већ увелико требало да се примењује у пракси. У овом тексту појашњавамо примену овог правилника и начин полагања самог испита   Правни институт службеника за јавне набавке дефинисан је самим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), где се службеник за јавне набавке одређује као лице које је обучено за обављање послова јавних набавки. Сагласно члану 3. ст. 1. тач. 8) Закона, послови јавних набавки су планирање јавних набавки, спровођење поступка укључујући, али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке, као и сви други послови који су повезани с поступком јавне набавке. Сваки наручилац, у смислу Закона, дужан је да својим унутрашњим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки. Само они наручиоци чија је укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од седмоструког износа из члана 39. ст. 1. Закона (преко 21.000.000,00 динара без ПДВ-а) морају да имају најмање једног службеника за јавне набавке. Они наручиоци који немају законску обавезу да имају барем једног службеника за јавне набавке могу имати службеника за јавне набавке или лице запослено на пословима јавних набавки. Лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном односу или ван њега, у смислу закона којим се уређују радни односи. Законом је прописано да начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке утврђује Управа за јавне набавке посебним


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In