Како заштитити права у поступцима јавних набавки?

Аутор чланка
Важећи Закон о јавним набавкама покушао је да побољша заштиту права у поступцима јавних набавки, тако што је многа нова овлашћења доделио Републичкој комисији за заштиту права, како би се на бржи и једноставнији начин дошло до законитих одлука у овој правној области   Према Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12) поступак заштите права обезбеђује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), а која је образована као самосталан и независан орган Републике Србије који штити права понуђача, подносилаца пријава или кандидата, односно свих других лица која имају правни интерес да закључе конкретан уговор о јавној набавци. Заштита је обезбеђена и на ширем нивоу, тако да захтев за заштиту права могу поднети и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. У односу на старо законско решење које је било регулисано Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 116/08), Републичка комисија је добила 8 нових овлашћења, а најважнија од њих настају у оквиру следећих послова: – изрицања новчаних казни; – подношења тужби суду за утврђивање ништавости уговора о јавним набавкама; – поништавања уговора о јавној набавци; – вођења првостепеног прекршајног поступка за прекршаје предвиђене Законом о јавним набавкама.   Из овога се може закључити да су неки послови који су раније припадали судовима сада у надлежности Републичке комисије. Републичка комисија има председника и шест чланова које бира и разрешава Народна скупштина, на предлог одбора Народне скупштине надлежног за финансије, након спроведеног јавног конкурса. За председника Републичке комисије може бити бирано лице које испуњава услове потребне за избор судије основног суда, осим услова у вези с Правосудном академијом, и које има искуство од пет година у области јавних набавки. За члана комисије може бити бирано лице које испуњава услове потребне за избор судије основног суда, осим услова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In