Коментар измењеног Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

Аутор чланка
Измењени Правилник објављен је 28. фебруара у „Службеном гласнику РС” бр. 13/2019, а ступио је на снагу 8. марта ове године. Законски основ расподеле средстава Законом о играма на срећу („Сл. гласник РС”, бр. 88/11, 93/12 – др. закон, 30/18 и 95/18) уређују се право на приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу и услови приређивања, затим права и обавезе приређивача игара на срећу и остваривање и припадност прихода остварених приређивањем игара на срећу, као и надзор над приређивањем игара на срећу. Игре на срећу приређују се ради разоноде учесника, остваривања добитака у новцу, стварима, услугама или правима и остваривања средстава која су приход буџета Републике Србије. Део средстава који је приход буџета Републике Србије у износу од 40% (даље: наменска примања буџета) користи се за финансирање Црвеног крста Србије, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и лечења ретких болести. Наменска примања буџета из члана 5. став 2. овог закона (износ 40%) у износу од по 19% распоређују се за финансирање: 1) Црвеног крста Србије; 2) организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом; 3) установа социјалне заштите и других удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја лица у стању социјалне потребе; 4) спорта и омладине; 5) јединица локалне самоуправе. Горенаведена законска наменска примања буџета распоређују се у износу од 5% за финансирање лечења ретких болести. Начин и критеријуме за расподелу средстава намењених финансирању субјеката и намена из ст. 1. и 2. овог члана утврђују надлежни министри. Осврт на Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава Буџетског фонда за програм локалне самоуправе Министар државне управе и локалне самоуправе донео је,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти