Коментар одредби Закона о буџету за 2018. године које се односе на локалну самоуправу

Аутор чланка
Осим коментара одредби Закона које су битне за све кориснике буџетских средстава, посебан осврт је учињен на релевантне одредбе које се односе на АП Војводину и јединице локалне самоуправе (општине и градове)   Дана 14. децембра ове године усвојен је сет закона о буџету. У том пакету је и Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017). Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017) планирани су приходи у износу од 1.178 милијарди динара и расходи од 1.207 милијарди динара. Планирани фискални дефицит на нивоу Републике за наредну годину износи 0,6 одсто БДП-а, односно 28,4 милијарде динара, што је 40,7 милијарди динара ниже од дефицита планираног буџетом за 2017. годину. Поред тога, у 2018. години предвиђено је повећање плата за 10 одсто у јавном сектору и пет одсто у администрацији, као и повећање пензија за пет одсто. Осим простора за веће плате и пензије, у идућој години обезбеђено је и више новца за инвестиције. Буџет за идућу годину планиран је на основу пројекције по којој ће привредни раст у идућој години бити 3,5 одсто БДП-а, уз БДП дефлатор од 2,8 одсто и индекс потрошачких цена на мало од 2,7 одсто. Та пројекција раста БДП-а, поред осталог, заснована је и на елементу подизања агрегатне тражње кроз повећање плата и пензија, као и на развојној оријентацији буџета која се базира на великом повећању инвестиција. За капиталне инвестиције предвиђено је укупно 128,3 милијарде динара, од чега је највише, и то 54 милијарде, намењено инфраструктури. У односу на реализацију у текућој години, инвестиције ће у следећој години први пут бити 30 одсто веће и износиће више од 180 милијарди динара на нивоу опште државе, односно 128 милијарди динара на нивоу Републике. Основни циљеви буџета за наредну годину фокусирани су на одржавање постигнуте макроекономске стабилности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In