Коментар Правилника о пореским ослобођењима по основу рекреације запослених

Аутор чланка
Правилником се прецизирају услови које послодавци треба да испуне како би остварили потпуна пореска ослобођења на издатке за рекреацију запослених.   У пракси је већ дуго присутно да послодавци својим општим актом, па у многим случајевима и без те регулативе, омогућавају својим запосленима, у циљу побољшања њихових психофизичких способности, различите видове „непосреднеˮ рекреације. Због специфичне делатности (производне делатности, рад са компјутером) или због стимулисања радних способности и воље запослених, послодавци свим запосленима могу да обезбеђују могућност рекреације, која може да подразумева физичку рекреацију, масажу, спа-центре, одласке у бању и слично. С тим у вези, послодавац узима у закуп спортску халу, тениски терен, базен и слично, ради рекреације запослених, а све у циљу побољшања њиховог психофизичког стања. Закуп ових објеката послодавац плаћа на терет својих средстава, дакле за коришћење оваквих услуга послодавцу се испостављају фактуре од стране спортских организација, са којима послодавци закључују уговоре и врше им директно плаћање уговорених износа по том основу. Министарство финансија у својим тумачењима наводи да овакви издаци за рекреацију запослених представљају „чињење и пружање погодностиˮ, као и да подлежу плаћању пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде. Међутим, и у интересу запослених и у интересу послодаваца последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана, објављеним у „Службеном гласнику РСˮ број 95/2018, у законски текст уведен је нови члан 18а, како би били постављени јасни принципи под којим би ови издаци били ослобођени пореских обавеза.   Законске одредбе о условима за пореско ослобођење издатака за рекреацију запослених код послодавца   Чланом 18а Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001 … и 95/2018 – даље: Закон) уређује се право на пореско ослобођење по основу активности колективне рекреације запослених код послодавца. Према тим одредбама не плаћа се порез на зараде на: – издатке послодавца у циљу стварања и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти