Контрола запошљавања са аспекта примене одредаба члана 27е Закона о буџетском систему

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →