Коруптивни изазови у јавним набавкама

Аутор чланка
Циљ уређења јавних финансија у једном друштву није само у доношењу правне регулативе већ и у успостављању система правилне примене законских решења кроз поштовање начела економичне и ефикасне употребе јавних средстава, а паралелно с тим и организовање јаког система интерних и екстерних контрола, и то све у циљу борбе с корупцијом у овој веома важној и осетљивој области   Jавне набавке у Републици Србији регулисане су важећим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) и бројним подзаконским актима донетим на основу њега. Јавне набавке представљају куповину добара, радова и услуга у посебној процедури коју уређује важећи закон, али где лица која управљају и купују државним новцем немају увек жељу и мотив за ефикасним трошењем јавног новца и подложна су корупцији.   На овај вид куповине кроз јавне набавке у Србији потроши се око 15% бруто друштвеног производа, што за државу у транзицији, као што је Србија, и није мали износ. Велики део ових средстава заврши у такозваној сивој зони, имајући у виду развијене механизме коруптивног деловања у различитим фазама поступка набавки. Поред тога што се у овој области кроз корупцију одлије велики део јавних средстава у корист одређених приватних интереса, због фаворизовањa појединих понуђача такође се купују добра, услуге или радови који по својим карактеристикама и квалитету не одговарају потребама купца (наручиоца), па их стога наручиоци врло често и не могу употребљавати. Такви производи се складиште у разним магацинским просторима, где пропадају, губе своју употребну вредност и где им истиче гарантни рок који је дат у понуди. У оваквим случајевима у потпуности се одступа од принципа „вредност за новацˮ, тиме што је јавни новац потрошен, а вредност није добијена. Циљ уређења јавних финансија у једном друштву није само у доношењу правне регулативе већ и у успостављању система правилне примене законских решења кроз поштовање начела


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In