Кривичноправна и прекршајна одговорност у вези са кршењем прописа о јавним набавкама

Аутор чланка
Кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама предвиђено је у члану 228. Кривичног законика, у глави XXII – Кривична дела против привреде, док је прекршајна одговорност за наручиоце и понуђаче прописана у одељку X Закона о јавним набавкама, где су у члану 169. побројани прекршаји за наручиоца, а у члану 170. прекршаји за понуђаче. КРИВИЧНО ДЕЛО ЗЛОУПОТРЕБА У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ НАБАВКАМА Кривичноправна одговорност лица у вези са јавним набавкама предвиђена је кривичним делом злоупотребе у вези са јавним набавкама, сагласно члану 228. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр.85/2005, 88/2005, 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016). Ово кривично дело налази се у XXII глави Кривичног законика, која носи назив „Кривична дела против привреде”. Прописивање кривичних дела против привреде за циљ има заштиту привредног система једне земље и његово потпуно функционисање. Привредни систем јесте одраз целине друштвено-економских односа који владају на одређеном подручју и обухвата бројне централне институције и принципе на којима се заснива функционисање привреде. Ефикасност функционисања привреде пре свега зависи од политичких, економских и социјалних институција у том систему, као што су банке, министарства, јавна предузећа, привредна друштва, привредне коморе, као и независни државни органи, Државна ревизорска институција, Агенција за борбу против корупције и др.). Разни облици удруживања такође утичу на привредну делатност, а наравно и правни прописи и правила, обичаји, као и други успостављени принципи и понашања. Кривичноправна заштита у овој области обезбеђује привредним субјектима да под једнаким условима обављају привредну делатност. Зато је у овој глави Кривичног законика, поред бројних кривичних дела, инкриминисано и кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама. Пре свега, потребно је поћи од појма јавне набавке који је одређен Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под којим се подразумева да је јавна набавка она набавка добара, услуга или радова од стране


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти