Квалификациони поступак кao решење проблема у планирању

Аутор чланка
Кроз овај изузетно користан поступак наручиоци недвосмислено обезбеђују стабилност и сигурност свог пословања на дужи рок, будући да у кратком року долазе до уговора о набавци, односно врло брзо реализују своје јасне и реалне потребе за добрима, услугама и радовима, а при том штеде време и смањују ризик од незнања и нестручности   Поред већ постојећих шест поступака, од којих су поједини делимично измењени, нови Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) уводи и два нова поступка и могућност да наручиоци на још два начина врше доделу уговора – применом квалификационог поступка и конкурентног дијалога. Сходно томе, већ две године, од када се ЗЈН примењује, наручиоцима је на располагању 8 врста поступака, и то: 1) отворени поступак; 2) рестриктивни поступак; 3) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда; 4) преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда; 5) конкурс за дизајн; 6) поступак јавне набавке мале вредности; 7) конкурентни дијалог, и 8) квалификациони поступак.   Према старом Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 116/08, у даљем тексту: стари ЗЈН) наручиоци из тзв. класичног сектора на располагању су имали рестриктивни поступак који се спроводио у две фазе, где су у другој фази понуду могли да поднесу само они кандидати којима је у првој фази призната квалификација, па у том смислу квалификациони поступак није био дефинисан као посебан поступак, већ је био одређен као начин спровођења прве фазе рестриктивног поступка само за наручиоце у посебном сектору, у областима: водоснабдевања, енергетике, телекомуникација и саобраћаја. У првој фази рестриктивног поступка листа кандидата могла је да траје две године, а у квалификационом четири године. У првој фази квалификационог поступка наручиоци из посебних области су имали могућност ажурирања листе новим кандидатима на сваких шест месеци, као и могућност преузимања листе кандидата другог наручиоца за исти предмет набавке,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In