Квалификациони поступак кao решење проблема у планирању

Аутор чланка
Кроз овај изузетно користан поступак наручиоци недвосмислено обезбеђују стабилност и сигурност свог пословања на дужи рок, будући да у кратком року долазе до уговора о набавци, односно врло брзо реализују своје јасне и реалне потребе за добрима, услугама и радовима, а при том штеде време и смањују ризик од незнања и нестручности

 

Поред већ постојећих шест поступака, од којих су поједини делимично измењени, нови Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) уводи и два нова поступка и могућност да наручиоци на још два начина врше доделу уговора – применом квалификационог поступка и конкурентног дијалога. Сходно томе, већ две године, од када се ЗЈН примењује, наручиоцима је на располагању 8 врста поступака, и то:

1) отворени поступак;

2) рестриктивни поступак;

3) преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда;

4) преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда;

5) конкурс за дизајн;

6) поступак јавне набавке мале вредности;

7) конкурентни дијалог, и

8) квалификациони поступак.

 

Према старом Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ, бр. 116/08, у даљем тексту: стари ЗЈН) наручиоци из тзв. класичног сектора на располагању су имали рестриктивни поступак који се спроводио у две фазе, где су у другој фази понуду могли да поднесу само они кандидати којима је у првој фази призната квалификација, па у том смислу квалификациони поступак није био дефинисан као посебан поступак, већ је био одређен као начин спровођења прве фазе рестриктивног поступка само за наручиоце у посебном сектору, у областима: водоснабдевања, енергетике, телекомуникација и саобраћаја.

У првој фази рестриктивног поступка листа кандидата могла је да траје две године, а у квалификационом четири године. У првој фази квалификационог поступка наручиоци из посебних области су имали могућност ажурирања листе новим кандидатима на сваких шест месеци, као и могућност преузимања листе (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме