Најчешће неправилности у јавним набавкама уочене у поступку екстерне контроле код наручилаца

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →