Најчешће неправилности у јавним набавкама уочене у поступку екстерне контроле код наручилаца

Аутор чланка
У тексту који је пред вама дајемо примере најчешћих неправилности које су корисници јавних средстава, односно наручиоци чинили током претходне буџетске године, а које су утврђене у поступцима екстерне контроле.   У поступцима екстерне контроле спровођења поступака јавних набавки и реализације уговора о јавним набавкама уочене су бројне неправилности које су корисници јавних средстава, односно наручиоци у смислу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015), чинили током претходне буџетске године. Понекад је потребно направити корак уназад, те анализом разлога и узрока због којих је дошло до негативне праксе код појединих наручилаца у поступку трошења јавних средстава наћи права решења за будућa поступањa. Стога је основни предуслов за правилно пословање субјеката екстерне контроле да пословање ускладе са прописима или усмерењима која су дужни да уважавају у својим деловањима, као и да сврсисходно послују, што представља збирни израз за економично, ефикасно и успешно пословање. Сваки субјект који троши јавна средства мора да са посебном пажњом приступи начину трошења одобрених јавних средстава, поштујући пре свега основна начела на којима је заснован Закон о јавним набавкама, а то су: начело ефикасности и економичности употребе јавних средстава, начело обезбеђивања конкуренције, начело транспарентности поступка јавне набавке, начело једнакости понуђача и начело заштите животне средине и обезбеђења енергетске ефикасности. Начело ефикасности употребе јавних средстава указује на то да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Начело ефикасности, према другим прописима, представља однос између постигнутих резултата у производњи роба или пружању услуга и искоришћених ресурса за производњу односно пружање услуга. Поштујући начело ефикасности и економичности, сваки наручилац је дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи а додела уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова повезаних са поступком


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In