Најважније новине новог Закона о јавним набавкама, предвиђене актуелним нацртом

Аутор чланка
Нацртом је предложено да ће Закон ступити на снагу 1. јануара 2019. године, при чему ће садржати одредбу о одложеној примени за шест месеци од ступања на снагу, односно почеће да се примењује од 1. јуна 2019. године. Током октобра месеца 2018. године Министарство финансија и Управа за јавне набавке, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовали су три округла стола у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама у просторијама Привредне коморе Србије  и то у Београду, Нишу и Новом Саду. Присутним учесницима јавне расправе, представницима наручилаца и привредницима, презентована су решења предложена у тексту новог нацрта закона, која су усаглашена са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки. Након презентације уследила је конструктивна расправа, која се састојала од критика и похвала Нацртом предложених решења, а најављени су и бројни писани коментари за решавање појединих питања на другачији начин, након чега је окончана јавна расправа. На основу ових активности очекује се доношење предлога закона, а потом и усвајање самог закона од стране Народне скупштине Републике Србије до краја ове године. Зашто нам је потребна усклађеност са прописима Европске уније? Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године („Сл. гласник РСˮ, бр. 122/2014), као један од стратешких циљева реформе јавних набавки у Републици Србији, предвиђено је усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси. Усклађеност законодавног оквира није само себи циљ, већ да се сложени поступци јавних набавки спроводе законито и у складу са начелима јавне набавке, односно транспарентно и ефикасно, као и да се омогући што већа тржишна конкуренција и једнакост свих заинтересованих лица, без дискриминације. Поред тога, циљ законодавног оквира јавне набавке јесте да се кроз ефикасну и транспарентну процедуру јавне набавке оствари позитивна интеракција државе са


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти