Најважније новине новог Закона о јавним набавкама, предвиђене актуелним нацртом – НОВО –

Аутор чланка
Нацртом је предложено да ће Закон ступити на снагу 1. јануара 2019. године, при чему ће садржати одредбу о одложеној примени за шест месеци од ступања на снагу, односно почеће да се примењује од 1. јуна 2019. године.

Током октобра месеца 2018. године Министарство финансија и Управа за јавне набавке, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовали су три округла стола у оквиру Програма јавне расправе о Нацрту закона о јавним набавкама у просторијама Привредне коморе Србије  и то у Београду, Нишу и Новом Саду. Присутним учесницима јавне расправе, представницима наручилаца и привредницима, презентована су решења предложена у тексту новог нацрта закона, која су усаглашена са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки. Након презентације уследила је конструктивна расправа, која се састојала од критика и похвала Нацртом предложених решења, а најављени су и бројни писани коментари за решавање појединих питања на другачији начин, након чега је окончана јавна расправа. На основу ових активности очекује се доношење предлога закона, а потом и усвајање самог закона од стране Народне скупштине Републике Србије до краја ове године.

Зашто нам је потребна усклађеност са прописима Европске уније?

Стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године („Сл. гласник РСˮ, бр. 122/2014), као један од стратешких циљева реформе јавних набавки у Републици Србији, предвиђено је усаглашавање домаћих прописа са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки и њихово пуно спровођење у пракси. Усклађеност законодавног оквира није само себи циљ, већ да се сложени поступци јавних набавки спроводе законито и у складу са начелима јавне набавке, односно транспарентно и ефикасно, као и да се омогући што већа тржишна конкуренција и једнакост свих заинтересованих лица, без дискриминације. Поред тога, циљ законодавног оквира јавне набавке јесте да се кроз ефикасну и транспарентну процедуру јавне набавке оствари позитивна интеракција државе са привредним субјектима за (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме