Неправилности у раду комисије за јавну набавку

Аутор чланка
У тексту који је пред вама наводимо неке од неправилности у раду комисије за јавну набавку са којима се сусретала Републичка комисија за заштиту права одлучујући поводом поднетих захтева за заштиту права

 

 

Начин формирања и надлежности комисије за јавну набавку регулисани су одредбама члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН).

 

У вези са одредбом члана 54. ст. 10. ЗЈН-а која прописује да након доношења решења чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса, треба обратити пажњу да ова изјава мора бити сачињена и потписана одмах након доношења решења о образовању ове комисије, предвиђеног одредбом члана 54. ст. 2. ЗЈН-а. У том смислу, врло је важно да ова изјава буде датирана практично истог дана кад је донета одлука о њеном формирању, као и да, иако је реч о интерној одлуци наручиоца, иста одлука мора бити прописно заведена у евиденцијама наручиоца. Такође, ова изјава мора бити потписана од стране свих чланова комисије, односно од именованих заменика чланова. У том смислу треба водити рачуна да, иако је одлука о формирању чланова комисије интерна одлука наручиоца, понуђачи када врше увид у документацију поступка, сходно одредби члана 110. ЗЈН-а, у склопу увида у документацију о спроведеном поступку јавне набавке, могу извршити увид и у овај акт, те оспоравати правилност изјаве о сукобу интереса из наведених разлога. Иако овакви пропусти при сачињавању изјаве о сукобу интереса можда делују као ненамерна и формална грешка при изради овог акта, уколико се захтевом за заштиту права укаже на овакве неправилности, будући да је реч о радњи која се не може исправити накнадним радњама наручиоца, Републичка комисија је доносила одлуке којима су такви поступци (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме