Неправилности у закључeним ауторским уговорима и уговорима о делу код корисника буџетских средстава

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →