Нестандардна издвајања из буџета локалне самоуправе са примерима нормативних аката, као правног основа за та издвајања из буџета општина и градова

Аутор чланка
Као посебан подстицај рађању деце из буџета појединих општина једном у току фискалне године издваја се новчана помоћ за новорођену децу чији родитељи имају пребивалиште на њеној територији, а што је потребно уредити посебним правилником. Исто важи и за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица. Примере оба нормативна акта доносимо у овом тексту Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, 16/02, 115/05 и 107/09) уређује се правни основ за финансијску подршку породици са децом из републичког и општинског буџета која у смислу овог закона обухвата: – побољшање услова за задовољавање основних потреба деце; – посебан подстицај рађању деце, и – подршку материјално угроженим породицама са децом, породицама са децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања. Чланом 9. овог Закона прописана су права на финансијску подршку породици са децом која се огледају у следећем: 1) накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 2) родитељски додатак; 3) дечји додатак; 4) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања; 5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју; 6) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица. Наведена права у тачкама 1–5) обезбеђују се у оквиру буџета Републике, а о тачки 6. наведених права, односно о регресирању трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица стара се општина, односно град и обавезе по овом основу измирују се из буџета јединице локалне самоуправе. Наведним чланом Закона (члан 9) прописано је и то да општина, односно град могу, ако су обезбедили средства у својим буџетима, да утврде и друга права, односно већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање. У складу са тим правним основом,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In