Нестандардна издвајања из буџета локалне самоуправе са примерима нормативних аката, као правног основа за та издвајања из буџета општина и градова

Аутор чланка

Као посебан подстицај рађању деце из буџета појединих општина једном у току фискалне године издваја се новчана помоћ за новорођену децу чији родитељи имају пребивалиште на њеној територији, а што је потребно уредити посебним правилником. Исто важи и за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица. Примере оба нормативна акта доносимо у овом тексту

Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РСˮ, 16/02, 115/05 и 107/09) уређује се правни основ за финансијску подршку породици са децом из републичког и општинског буџета која у смислу овог закона обухвата:

– побољшање услова за задовољавање основних потреба деце;

– посебан подстицај рађању деце, и

– подршку материјално угроженим породицама са децом, породицама са децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања.

Чланом 9. овог Закона прописана су права на финансијску подршку породици са децом која се огледају у следећем:

1) накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

2) родитељски додатак;

3) дечји додатак;

4) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;

5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју;

6) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица.

Наведена права у тачкама 1–5) обезбеђују се у оквиру буџета Републике, а о тачки 6. наведених права, односно о регресирању трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица стара се општина, односно град и обавезе по овом основу измирују се из буџета јединице локалне самоуправе.

Наведним чланом Закона (члан 9) прописано (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме