Нова подзаконска акта у систему јавних набавки

Аутор чланка
Употпуњујући систем јавних набавки, донета подзаконска акта омогућавају несметано покретање ових поступака и већи број екстерних контрола које ће пратити и надзирати сâм процес, од његовог планирања, па све до реализације. Упознајмо сваки од ових аката

 

Примена новог Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу 6. јануара 2013. године („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), допуњена је новим сетом подзаконских аката и то:

1) Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године);

2) Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 од 29. 3. 2013. године);

3) Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године);

4) Правилником о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године);

5) Правилником о грађанском надзорнику („Сл. гласник РС”, бр. 29/13 од 29. 3. 2013. године);

6) Правилником о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Сл. гласник РС”, бр. 31/13 од 5. 4. 2013. године); и

7) Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС”, бр. 33/13 од 10. 4. 2013. године).

 

Од нових законских и подзаконских решења очекује се превентивно деловање у процесу јавних набавки, отклањање узрока корупције, остварење буџетских уштеда, већа буџетска дисциплина у поступку трошења јавних финансија, као и већи број екстерних контрола које ће пратити и надзирати процес јавних набавки, од његовог планирања, па све до реализације.

Нови Закон у члану 51, заједно са подзаконским (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме