Нова решења предвиђена изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Анализирајући ефекте двогодишње примене Закона о јавним набавкама, сви учесници у поступку јавних набавки, како наручиоци тако и понуђачи, сагледали су недостатке Закона у његовој примени, те дали бројне предлоге за унапређење поступка јавних набавки кроз његове измене и допуне   Нови Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15) ступио је на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. којима је примена одложена до 1. јануара 2016. године. У том смислу намеће се питање које су то новине на пољу јавних набавки које нам доносе одредбе новог закона, као и због чега су оне уопште донете. Анализирајући ефекте двогодишње примене Закона о јавним набавкама, сви учесници у поступку јавних набавки, како наручиоци тако и понуђачи, сагледали су недостатке закона у његовој примени, те дали бројне предлоге за унапређење поступка јавних набавки кроз његове измене и допуне. Углавном је уочено да: – поступци и даље трају дуго; – формализам је и даље јако изражен; – због одређених формалних разлога одређене набавке не могу ни да се покрену; – конкурентност се у поступцима из године у годину смањује; – у истим поступцима учествују исти понуђачи, – велики број поступака је обустављен зато што није поднета ниједна понуда. Све су то параметри који су указали на потребу да се нешто промени у овој области како би се остварили основни ефекти јавних набавки, а то су: уштеда финансијских средстава, транспарентност и ефикасност поступка, конкурентност понуда, као и допринос развоју малих и средњих предузећа. Како је стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године, као и Акционим планом за спровођење стратегије, предвиђена измена и допуна закона у последњем кварталу ове године, радна група на измени овога закона припремила је измене и допуне у веома кратком року, тако да се нова законска решења већ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In