Нова решења предвиђена изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Аутор чланка
Анализирајући ефекте двогодишње примене Закона о јавним набавкама, сви учесници у поступку јавних набавки, како наручиоци тако и понуђачи, сагледали су недостатке Закона у његовој примени, те дали бројне предлоге за унапређење поступка јавних набавки кроз његове измене и допуне

 

Нови Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 68/15) ступио је на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. којима је примена одложена до 1. јануара 2016. године. У том смислу намеће се питање које су то новине на пољу јавних набавки које нам доносе одредбе новог закона, као и због чега су оне уопште донете.

Анализирајући ефекте двогодишње примене Закона о јавним набавкама, сви учесници у поступку јавних набавки, како наручиоци тако и понуђачи, сагледали су недостатке закона у његовој примени, те дали бројне предлоге за унапређење поступка јавних набавки кроз његове измене и допуне.

Углавном је уочено да:
– поступци и даље трају дуго;
– формализам је и даље јако изражен;
– због одређених формалних разлога одређене набавке не могу ни да се покрену;
– конкурентност се у поступцима из године у годину смањује;
– у истим поступцима учествују исти понуђачи,
– велики број поступака је обустављен зато што није поднета ниједна понуда.

Све су то параметри који су указали на потребу да се нешто промени у овој области како би се остварили основни ефекти јавних набавки, а то су: уштеда финансијских средстава, транспарентност и ефикасност поступка, конкурентност понуда, као и допринос развоју малих и средњих предузећа.

Како је стратегијом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014–2018. године, као и Акционим планом за спровођење стратегије, предвиђена измена и допуна закона у последњем кварталу ове године, радна група на измени овога закона припремила је измене и допуне у веома кратком (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме