Нови правилник о садржини интерног акта као обавеза доношења за све наручиоце

Аутор чланка
У сусрет новом правилнику о садржини интерног акта којим се уређују послови јавних набавки, а који је уредила Управа за јавне набавке, установљава се једна нова обавеза на страни свих наручилаца у Републици Србији да донесу свој интерни акт у року од три месеца од дана ступања на снагу општег интерног акта који ћемо у овом тексту обрадити Нови Закон о јавним набавкама (објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 124/12 од 29. 12. 2012, у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 6. јануара 2013. године, а почео да се примењује 1. априла 2013. године, у члану 22. дефинисао je правне основе за доношење како општег интерног акта за све наручиоце, тако и доношење појединачних аката сваког наручиоца понаособ који мора бити усаглашен са општим. Општи интерни акт (у даљем тексту: Правилник) је донела Управa за јавне набавке, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, бр. 106/2013 од 5. децембра 2013. године и ступио је на снагу осам дана касније. Прелазним и завршним одредбама Закона предвиђено је да ће овај подзаконски акт бити донет у року од девет месеци од дана ступања на снагу самог Закона, а како је тај рок истекао тачно шестог октобра прошле године, наручиоци су подзаконски акт добили са закашњењем од готово два месеца. Правилником се прописује садржина интерног акта којим се уређују послови јавних набавки. У пракси су уочене грешке у тумачењу послова јавних набавки, па се често погрешно мисли само на процедуру, односно конкретан поступак јавних набавки. Послове јавних набавки треба схватити знатно шире имајући у виду превасходно законску дефиницију појма послова јавних набавки. У члану 3. ст. 1. тач. 8) Закона, под пословима јавних набавки подразумева се планирање јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки укључујући, између осталог, и учешће и рад у комисијама за јавну набавку, израду аката у поступку јавне набавке,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3 4