Нови правилник о садржини интерног акта као обавеза доношења за све наручиоце

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →1 2 3 4