Нови Закон о јавним набавкама

Аутор чланка
Ради благовремене припреме за примену закона који доноси потпуно нов концепт јавних набавки, у овом, али и у наредним бројевима детаљно ћемо анализирати сва нова решења.   View Fullscreen 4 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БУЏЕТИ Нови Закон о јавним набавкама Ради благовремене припреме за примену закона који доноси потпуно нов концепт јавних набавки, у овом, али и у наредним бројевима детаљно ћемо анализирати сва нова решења. Милош Јовић, експерт за јавне набавке Након две и по године рада на тексту, 23. 12. 2019. године коначно је усво- јен, а 31. 12. исте године ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама (даље: ЗЈН/2019). ЗЈН/2019 почеће да се примењује од 1. јула 2020. године. С једне стране, шест месеци прелазног периода делује сасвим до- вољно, али с друге стране постоји и реална опасност да се сви актери у јавним набавка- ма адекватно и благовремено не припреме за примену нових законских норми. Ова бојазан је изражена зато што се концепт јавних набав- ки у потпуности мења, тако да ће се припре- ма поступка, његово спровођење и стручна оцена понуда, а пре свега и подношење по- нуда одвијати искључиво на Порталу јавних набавки. Наравно, поступци јавних набавки, али и поступци заштите права започeти прe 1. јула ове године завршићe сe по трeнутно важeћeм ЗЈН-у (даље: ЗЈН/2012), па ће садашња плат- форма Портала јавних набавки остати још извесно време у употреби. Не треба бити пре- више паметан и искусан да би се закључило како ће велики број поступака бити покре- нут у јуну ове године. Што се тиче планира- ња јавних набавки, на дан почетка примене ЗЈН/2019 наручиоци су дужни да план јавних набавки ускладе са одредбама овог закона, а место и начин израде, као и могућности пре- траге планова, потпуно су другачији у односу на ЗЈН/2012. Такође, појeдинe


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти