Новине приликом извршења и измена уговора по Нацрту закона о јавним набавкама и актуелни ставови Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки из решења ове комисије

Аутор чланка
У овом тексту анализиране су одредбе новог закона које се тичу извршења и измене уговора о јавним набавкама, а дат је и осврт на актуелне ставове Републичке комисије за заштиту права.   Србију ускоро очекује нова правна регулатива из области јавних набавки, која се састоји из закона и подзаконских аката. Током прoшле године Министарство финансија, Управа за јавне набавке и Привредна комора Србије организовали су јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама у Београду, Нишу и Новом Саду. Присутним учесницима, представницима наручилаца и привредницима презентована су решења предложена у тексту новог нацрта закона, која су усаглашена са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки. Након јавне расправе уследили су предлози измена од стране јавности, који су преточени у измењени Нацрт закона о јавним набавкама, који је након измена 24. јануара 2019. године објављен на сајту Управе за јавне набавке. Одредбе новог нацрта смештене су у 248 чланова и више прилога. Ступање на снагу и примена новог закона и подзаконских аката припремљених на основу закона по нацрту су предвиђени од 1. јануара 2020. године. (I) Новине које нам доноси Нацрт закона, а тичу се извршења и измене уговора о јавним набавкама, до сада нису сусретане у законским решењима. Нацртом су предвиђена општа правила за извршење уговора, која предвиђају да се уговор о јавној набавци извршава у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом. Установљена је обавеза за наручиоца да контролише извршење уговора о јавној набавци у складу са условима који су одређени у документацији о набавци и изабраном понудом, као и забрана да наручилац не може да врши битне измене поменутог уговора. Поставља се питање шта се сматра битном изменом уговора. По новом Нацрту закона измена уговора сматра се битном у случају када за последицу има измену карактера уговора у материјалном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти