Одговорност за реализацију Уговора о јавним набавкама – примери уочених неправилности приликом инспекцијске контроле

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →