Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства

Аутор чланка
Примена одлуке којом се регулише начин обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства у последњих неколико година више пута је одлагана. У тексту који следи говоримо о самој суштини ове одлуке   Одредбама члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/11), у делу који се односи на вођење подрачуна девизних средстава корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно у консолидовани рачун трезора локалне власти код Управе за трезор, прецизирано је да ће примена почети од 1. јула 2012. године.   Од наведене измене Закона о буџетском систему до доношења Одлуке о начину обављања послова између Народне банке Србије (НБС) и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, која је објављена у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 51/2013 прошло је скоро годину дана. Наведена Одлука је ступила на снагу 15. 6. 2013. године, с тим да је почетак примене предвиђен за 30. 9. 2013. године. Доношењем нове Одлуке о начину обављања послова између НБС и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, исте 2013. године („Сл. гласник РСˮ, бр. 92/13) рок за примену је померен до 1. 4. 2014. године. У априлу месецу 2014. године, тачније 29. априла, у „Сл. гласнику РСˮ, бр. 46/14 објављена је нова Одлуке о начину обављања послова између НБС и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства. Рок за примену Одлуке поново је померен, овога пута до 29. 9. 2014. године. Нова Одлука о начину обављања послова између НБС и Управе за трезор који се обављају преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства ступила је на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In